Описание
МДЛ Цибалаб ЕООД
Обявата е изтекла.
Mедицински сестри за манипулационна
работа в манипулационна,
извършване на пробовземане,
приемане и регистрация на биологични материали