Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
Мениджър "Човешки ресурси"
Основните задължения и отговорности, характерни за позицията в големи международни компании;
PR на фирмата като работодател;
Привличане и работа с клиенти.