Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
МЕНИДЖЪР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ /Ref. N MIE-077/
БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ - ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВОТО И ДИСТРИБУЦИЯТА НА СТОКИ ЗА БИТА
търси за офиса си в София
комуникативна, творческа и инициативна личност за позицията

МЕНИДЖЪР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ /Ref. N MIE-077/

ОТГОВОРНОСТИ:
- планира, организира и осъществява цялостната външнотърговска политика на компанията;
- осъществява и поддържа дългосрочни контакти със съществуващите клиенти и доставчици на фирмата извън страната, и активно търси и привлича нови клиенти и доставчици от чужбина;
- изготвя оферти, води кореспонденцията и търговските преговори с клиентите и доставчиците;
- изготвя сравнителни анализи на ценовите листи на производителите на аналогични продукти;
- отговаря за представяне и налагане на настоящите и новите продукти на компанията пред клиентите в чужбина;
- прогнозира развитието на пазара, поведението на консуматорите и продажбите на фирмата;
- проучва и следи конкуренцията.
Компанията предлага
- динамична и творческа работа в млад екип;
- възможност за личностно и професионално развитие;
- съвременни условия на труд и мениджмънт;
- вътрешно-фирмено обучение;
- мотивиращо възнаграждение.
Изисквания към кандидата
- висше икономическо образование;
- перфектно владеене на английски език /писмено и говоримо/;
- ползването на втори западен език и/или руски език е предимство;
- отлична компютърна грамотност /MS Office, Outlook Express, Internet/;
- умения за водене на търговски преговори;
- комуникативност, гъвкавост и организираност в динамична среда, умения за работа в екип;
- възможност за бизнес пътувания в чужбина;
- опит на подобна длъжност е предимство.

За кандидатстване моля, изпращайте в срок до 26.06.2005 г. CV, мотивационно писмо и актуална снимка на e-mail: personnel_2005@abv.bg, като отбелязвате Ref. N на позицията, за която кандидатствате.

Кандидатурите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. С одобрените кандидати ще се свържем за интервю.
Специалност
Икономика
Маркетинг
Международни икономически отношения (МИО)
Международни отношения (МО)