Описание
Красимира Янева
България, 1574 София, жк. Гео Милев,
ул."Коста Лулчев" 15, ет. 1, ап.3
02 873 95 94
Мениджър качество за Нови Искър
Нашият клиент е американска компания с утвърдено от 16 години производство в областта на леката промишленост /специфичен текстил/. Във връзка с развитието си компанията търси да назначи в предприятието си в Нови Искър "Мениджър качество"

Отговорности:

Участва в разработването и внедряването на СУК
Поддържа и контролира спазването на въведените вътрешнофирмени стандарти /на компанията - майка/ за качество на продукцията.
Осъществява входящ контрол върху качеството на всички суровини, материали и опаковки закупувани от дружеството.
В процеса на производство осъществява изходящ контрол, като изготвя и подписва нужната документация, съпътстваща продукцията.
Създава документация по проследяване на производствените процеси, гарантираща необ-ходимия качествен контрол, в различните етапи на производството на изделията
Изготвя анализи и отчети, свързани с осигуряването на качеството.
Изготвя контролни планове, доклади за направени измервания и съответните указания
Подготвя, съгласува и съхранява необходимите документи
Предлага предприемане действия за предотвратяване появата на несъответствия по отношение на материали и продукция

Изисквания:

Висше техническо/икономическо образование,

Професионален опит като мениджър по качество в предприятие - минимум 2-3г.

Езици (ниво): добър работен английски език — писмено и говоримо, предимство е използването на италиански език.

Професионален опит в работа със системи за качество ИСО са предимство

Условия

Професионална реализация и дългосрочно и сигурно работно място в утвърдена международна компания; Отлична работна атмосфера и условия на труд /редовна смяна/.
Заплата; от 2200 до 2500 BGN (Нето)

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно ЗЗЛД. Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ -лиценз № 2221 за извършване на дейности по подбор на персонал от МТСП от 16.02.2017