Описание
АНДРА ЕООД
Обявата е изтекла.
МЕНИДЖЪР НАПРАВЛЕНИЕ “ЕЛЕКТРОННИ ПРОДУКТИ”
Нашият Клиент е търговска фирма – официален вносител и дистрибутор на промишлени стоки. Във връзка с разширяване на дейността си Компанията търси:

МЕНИДЖЪР НАПРАВЛЕНИЕ “ЕЛЕКТРОННИ ПРОДУКТИ”

Неговата роля:
- Ръководи и координира дейностите, свързани с вноса и дистрибуцията на електронни продукти;
- Прилага маркетинговата стратегия за разработването на електронните продукти;
- Ръководи различните дейности по отношение рекламирането на продуктите и предоставянето им в страната;
- Анализира технологичните показатели на различните продукти, ресурсовите нужди и търсенето на пазара, на базата на които преценява и оптимизира осъществяването на маркетинговата стратегия;
- Следи клиентските предпочитания, за да определи фокуса на продажбената стратегия;
- Развива и документира стандартни и извънредни оперативни процедури по получаването, обработването, складирането, транспортирането и обезопасяването на продукцията;
- Анализира финансовите аспекти на продуктовото развитие, като бюджети, разходи, инвестиции за проучвания и въвеждане на нови продукти, възвръщаемост на инвестициите и прогнозиране на потенциалните загуби.
Компанията предлага
Дългосрочно сътрудничество, отлични възможности за професионална и лична изява на нова работна позиция. Моля депозирайте: Мотивационно писмо, Автобиография, 2 бр. Снимки до 28.06.2005 г. в офиса на Консултантска Агенция АНДРА, София 1164, ул.”Кръстьо Сарафов” 20, партер, офис 2, тел.866 51 71; 963 04 17; e-mail: careers_andra@bgcell.net, www.andra-bg.com
Изисквания към кандидата
Квалификация и опит:
- Висше икономическо/ инженерно образование;
- Добре развита осведоменост и поддържане на данни за постиженията в маркетинга на електронните продукти;
- Отличен писмен и говорим английски език;
- Мин. 4 год. опит на подобна позиция.
- Отлични компютърни умения

Личностен профил:
- Отличен мениджър, който може да мотивира екипa от търговски представители, насочвайки дейността към изграждане на разбиране за продуктов асортимент с цел постигане на рентабилен и доходоносен растеж на продажбите;
- Отлични умения за комуникация с различни видове Клиенти;
- Запазване на адекватни реакции при продължителен стрес;
- Ясна представа за субординация, екипна работа и фирмена тайна.