Описание
SBC Global Services Limited
Обявата е изтекла.
Мениджър подбор на персонала
СБК Юръп Техникъл Съпорт ЕООД
предлага гъвкави клауд-базирани ИТ инфраструктурни решения за Европейските си бизнес клиенти. За офиса си в София търсим високо ефективни кандидати, които могат да работят под напрежение и да следват ясно поставените си цели.

Компанията търси да назначи:
МЕНИДЖЪР ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

ОТГОВОРНОСТИ:
•Планирате и разработвате стратегии в областта на човешките ресурси в организацията;
• Създавате стратегии за планиране на персонала, ръководите и организирате дейностите по привличане, подбор и наемане на персонала;
•Предлагате и разработвате алтернативни канали за привличане на нови служители;
•Контролирате процеса по разработване на длъжностните характеристики във фирмата;
•Осъществявате контакт с въшни организации, свързани с привличане и наемане на персонал;
•Осъществява ръководство и контрол на дейностите по администриране на персонала - възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения със служителите съгласно Кодекса на труда.

ИЗИСКВАНИЯ:
•Висше образование, с предимство в областта на «Човешките ресурси»
• Има добри организационни умения;
•Личност способна да работи с хора, да наблюдава, преценява и анализира, както и да подпомага ръководствто с предложения и мнения, касаещи персонала;
•Ползването на английски език на работно ниво е задължително;
•Компютърни умения Windows, Word, Excel, Internet, E-mail - на високо ниво.
- Опит по специалността - 2 години;
•Познаване на съвременните практики в областта на системите за оценка и развитие на персонала;
• Отлични аналитични и комуникативни умения;
•Устойчивост при работа под напрежение;-
•Екипна ориентация;
•С предимство ще бъдат разглеждани кандидати с опит в областта на маркетинга и рекламата.


- Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете Вашата автобиография и мотивационно писмо на български или английски език чрез бутона „Кандидатстване”.