Описание
АНДРА ЕООД
Обявата е изтекла.
МЕНИДЖЪР СТРОИТЕЛСТВО
Нашият Клиент е отлично ситуирана на пазара българска компания, която извършва строителство на жилищни, търговски, административни и промишлени сгради. Във връзка с развитието на организационната структура на бизнеса, Клиентът търси да назначи:

МЕНИДЖЪР СТРОИТЕЛСТВО
/Пряко подчинен на Управляващия Мениджър/

Неговата роля:
Участва при дефинирането и прилагането на фирмената политика в строителната дейност.
Планира, ръководи и контролира всички строителни дейности.
Контролира развитието на строителните проекти и следи за тяхното планиране във времето и качествената им реализация.
Анализира и контролира икономическите показатели на проектите на дружеството.
Предлага решения за подобряване на ценовата политика и отговаря за подбора и наемането на подизпълнители по различни проекти.
Анализира, контролира и координира финансовата и технологична обезпеченост на обектите.
Развива и прилага програми за качествен контрол.
Компанията предлага
Дългосрочно сътрудничество, профилирано обучение и отлични възможности за професионална и лична изява.
Моля депозирайте до 28. 06 .2005 г: Мотивационно писмо, Автобиография, 2 бр. снимки в офиса на Консултантска Агенция АНДРА, София 1164, ул.”Ц. Церковски 26, тел.866 51 71; 963 04 17; e-mail: careers_andra@bgcell.net
Изисквания към кандидата
Квалификация и опит:
Висше строително образование /предпочитана специалност ПГС/
Опит на подобна позиция мин. 5 г.
Познаване в детайли на цялата документация, необходима за ръководенето на строителния процес.
Познаване на строителните стандарти и технологията на материалите и машините в строителството.
Много добра компютърна грамотност, обслужваща дейността.
Умения да управлява едновременно различни потоци информация.
Умения да спазва приоритети.

Личностен профил:
Лидерски потенциал.
Инициативност и стремеж към постигане на високи резултати.
Умения за професионална комуникация на всички нива на дейността.
Динамичен ръководител с бързи реакции.
Желание и готовност да се адаптира към конкретна фирмена култура.
Способност да бъде последователен и търпелив.