Описание
Фирма СИМ ТРАНСПОРТ ЕООД
Обявата е изтекла.
Международен шофьор

умения на кандидата:

-комуникативност и лоялност;

-много добра ориентация в пътната мрежа на Европа;

-отлични умения за работа с Атлас;

-отлично познаване на правилата за движение в Европа, както и правилата за часовете на шофиране и почивка;

-умения за поддържане на повереното МПС;

-работа с документи;

-отлични хигиянни навици;

необходими документи:

-шофьорска книжка С+Е;

-необходим доказан опит като международен шофьор по релации в Европа - минимум 2г.;

-работа и познаване на националната пътна мрежа на Франция;

-актуално удостоверение за психологична годнаст на водача;

-чиста шофьорска книжка /без нарушения последните 5г./;

Уточнение - изпълняваните релации за само вътрешно в Европа без релации до България. Кандидати неотговарящи на посочените изисквания, моля да не пишат.

Благодаря Ви!