Описание
ПМП ПОЛ-МАТ ООД
Обявата е изтекла.
Международен шофьор, категория С+Е
Във връзка с увеличаването на автопарка си и разширяване на дейността си международна транспортна фирма търси да назначи шофьори за извършване на превози на товари в Европейския съюз. Работи се с хладилни и бордови ремъркета, двойни и единични езди, продължителност на курс – 3 месеца.

Изисквания:
- свидетелство за управление на МПС категория С+Е
- свидетелство за психологическа годност
- свидетелство за професионална компетентност (за превоз на товари)
- АДР сертификат
- валидна карта за дигитален тахограф
- валидна лична карта
- валиден международен паспорт
- свидетелство за съдимост за работа в чужбина
- медицинско свидетелство за работа в чужбина
- справка от КАТ за предишни нарушения през последните 5 години, показваща пълен брой контролни точки.
- стаж като международен шофьор в западна Европа минимум 5 години
- диплома за завършено минимум средно образование
- съобразителност и компетентност, относно документите съпътстващи МПС-то
- коректност и лоялност към фирмата
- отлична поддръжка и стопанисване на повереното Ви МПС
- отлични хигиенни навици и стопанисване на работното място в МПС-то
- отговорност при работата, както и за доставката на стока в срок, което е важно за запазване репутацията на фирмата


Фирмата предлага:
- трудов договор
- много добро трудово възнаграждение, пълни осигуровки
- превоз на товари на територията на ЕС
- модерен автопарк
- започване на работа веднага
- до 100% премии над месечната заплата за извънредно изпълнение на месечните
служебни задължения и много добри резултати в работния процес
- при доказана лоялност - бонуси
- командировъчни, по-високи от средните за ЕС. Формират се на ден, не на км


Ако проявявате интерес към посочената позиция и отговаряте на горепосочените изисквания, кандидатствайте като изпратите автобиография с описан трудов стаж като шофьор и телефон за контакт.
Документите на кандидатите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно изискванията на ЗЗЛД. Кандидатите, които не отговарят на посочените изисквания, няма да бъдат разглеждани. Ще се свържем само с удобрените кандидати.
Тел.: 0885 877 879