Описание
Марена АД
Обявата е изтекла.
Началник цех - конфекционен
Ръководи и координира производствената дейност.Обезпечава изпълнението на производствените програми и критериите за качество.Отговаря за повишаване на производителността на труда.Изпълнява политиката на дружеството в областта на персонала в поверения му цех.
Компанията предлага
Възможности за професионално развитие в екип от международни специалисти.Поемане на транспортни и квартирни разходи.
Изисквания към кандидата
Висше образование-инженер "Технология на облеклата".Опит в ръководство на производствени звена.Пет години стаж по специалността.