Описание
Министерство на икономиката
Обявата е изтекла.
Областен координатор към Министерство на икономиката за Ямбол
Във връзка с изпълнението на проекти, финансирани от ЕС, Министерство на икономиката (дирекция “Предприсъединителни програми и проекти”) ще извърши подбор на кандидати от 27 областни града (Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София – град, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол ) за следната позиция:


ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР
(по гражданско правоотношение)


Отговорности: координиране на дейностите по проекти, изпълнявани в съответния регион, създаване и поддържане на връзки на местно ниво с областната управа, общините, бюрата по труда, организации на работодатели, неправителствени организации, поддържане на координационни връзки с МИ, извършване на оперативен мониторинг, изготвяне на доклади и отчети.
Изисквания към кандидата
Изисквания: висше образование; много добър английски език; компютърна грамотност; добри комуникативни и организаторски умения; способност за работа в екип.

Опитът в изпълнение на проекти с външно финансиране ще се счита за предимство.


Моля, изпратете мотивационно писмо, в което да бъде посочен градът, за който кандидатствате, автобиография на английски език, актуална снимка, адрес и телефон за кореспонденция на адрес:

e-mail: r.cvetanova@mi.government.bg

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ е 30.01.2004 г.

Събеседване ще бъде проведено само с предварително подбраните по документи кандидати.