НАЦИОНАЛНО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен ръководител - Ямбол
Ямбол
длъжност на непълно работно време
HRW 2019