Описание
Тангра 1
Обявата е изтекла.
Охранител на обект
На 12-часови дежурства.15-16 дни месч. Дневна-Нощна,2-дена почива.
Изисквания към кандидата
#Лич.оръж.-предимство,#удостов.от психодиспансер и прегл. от псхиатър,#свид. за съдимост,#сл.бележ. от следствието,#тест за психологична пригодност за охранител.