Описание
ОДИТ АДВАЙЗЕРС ООД
Обявата е изтекла.
Oперативен счетоводител
Описание на организацията:

Специализирано одиторско предприятие търси да назначи опитен и квалифициран специалист за следната позиция в офис-София:
Оперативен счетоводител

Вашите отговорности:

* Извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати;
*Отговаря за документирането, архивирането и своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции;
*Отговаря за подаване коректно и в срок на необходимите месечни справки и документи към държавните институции, съгласно данъчното, трудовото законодателство и политиките на фирмата;
*Прилага актуалните разпоредби на приложимото данъчно законодателство;
*Предоставя на ръководството навременна, вярна и точна финансово счетоводна информация;
*Комуникира с данъчната администрация и други институции;
*Изготвя счетоводни анализи, финансови и други отчети;
*Следи плащанията, финасовите процеси и оптимизира разходите.

Нашите изисквания:

*Висше образование със специалност Счетоводство и контрол, Финанси или друга релевантна специалност;
*Професионален опит: 1-3 години счетоводен опит;
*Много добра компютърна грамотност (MS Office);
*Познаване на данъчното, осигурителното законодателство, МСС и друга релевантна нормативна база;
*Лоялност, конфиденциалност, точност и прецизност;
*Организираност, самоконтрол и отговорност;
*Способност за определяне на приоритети, работа в динамична среда и спазване на крайни срокове;
*Много добри комуникативни и аналитични умения;
*Умения за работа в екип;
*Владеене на английски, италиански или друг чужд език е предимство.

Нашето предложение:

*Работа в динамична и бързо развиваща се сфера;
*Дългосрочни взаимоотношения на базата на взаимно уважение;
*Работа в позитивен и подкрепящ екип;
*Възможност за професионално развитие.