Описание
ЕН ТИ ДЖИ ЕООД
Обявата е изтекла.
Оперативен счетоводител
Nordic Transport Group е основана през 2011 г., за да създаде една от водещите европейски транспортни компании чрез сливането на най-опитните малки и средни компании в бранша. Този модел се оказва изключително работещ и сега, 6 години по-късно, Групата има повече от 30 компании в повече от 16 държави и още много присъединяващи се. Ние в NTG EOOD извършваме административни и счетоводни услуги.

Основни задачи:

• Осчетоводяване на фактури
• Осчетоводяване на банка
• Изготвяне и поддържане на базови отчети
• Издаване на фактури
• Месечна реконсилация
• Проследяване на просрочени фактури и контакт със съответните клиенти
• Комуникация с клиенти и колеги

Изисквания:

• Опит на подобна позиция или подходящо образование се счита за предимство
• Добри счетоводни познания
• Работа с Microsoft офис-пакет (предимно Excel)
• Добро владеене на английски език
• Опит със счетоводен софтуер се счита за предимство
• Внимание към детайли
• Точност
• Лоялност
• Работа в екип
• Добри комуникационни умения

Какво предлагаме:

• Постоянен трудов договор
• Първоначално обучение
• Бонуси
• Възможно пътуване в чужбина (свързано с дейността на дъщерни дружества)

Ако намирате себе си подходящ за тази позиция, моля изпратете своето CV (на английски или български). Предоставената информация е изцяло защитена по смисъла на Закона за защита на личните данни.