Описание
ВЕРДОН ИНВЕСТ ЕООД
Обявата е изтекла.
Оперативен счетоводител
Във връзка с новооткрит хипермаркет в гр.София търсим да назначим мотивирана личност, отговаряща на следните изисквания:

Нашите изисквания:
- Опит на подобна позиция
-Висока компютърна грамотност (Word, Excel, Internet), както и работа със счетоводни софтуери
-Умения за работа в екип;
-Способност и желание за работа в изключително динамична среда;
-Постоянен, комуникативен, съобразителен;


Вашите задължения:
- Обработва първични счетоводни документи
- Комуникация с клиенти и контрагенти на фирмата във връзка с документи и договори
- Анализ на счетоводна информация
- Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи;
- Отговаря за коректното отразяване на информацията по различни сметки;


Ще се свържем с всички кандидати, одобрени по документи.