Описание
Обявата е изтекла.
Оперативен счетоводител
Клиентът ни е консултантска компания, предлагащ услуги в сферата на счетоводната, одиторска и данъчна дейност.

В момента търсим да присъединим към екипа им: Оперативен счетоводител.

Задължения:
• Изготвя справки и отчети.
• Поддържа счетоводните регистри.
• Обработва счетоводните документи.
• Съставя извлечения и справки от аналитичните сметки.
• Участва във вътрешния контрол за спазване на качеството на работа.

Изисквания:
• Висше икономическо образование.
• Предишен опит на релевантна позиция.
• Много добро познаване на българското данъчно законодателство.
• Познаването на Международни стандарти за финансови отчети се счита за предимство.

Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля, изпратете автобиография чрез онлайн формата за кандидатстване!

Благодарим предварително за интереса! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Подборът се извършва от JobTiger, удостоверение No. 1604, 07.06.2013 07.06.2018.