Описание
Тома Веселинов Недялков
+359 876 443 671
Оперативен счетоводител
BrightPoint е HR агенция за таланти в различни професионални сфери. Ние свързваме топ служители с най-големите компании в различни сектори и вярваме, че добрата кариера спомага за развитието на едно по-успешно общество. Ние сме сигурни, че всеки човек има талант и може да покаже пълния си потенциал, ако попадне в подходяща и лоялна среда. Стремим се да изградим един свят, където хората отиват с усмивка на работа и даваме всичко от себе си за създаването на отговорни и проспериращи общества.

За наш клиент – българска компания, специализирана в търговия и земеделие, търсим Оперативен счетоводител с английски език.

Описание на позицията:

• Въвеждане на данни в специализирани счетоводни и други програмни продукти - Онлайн счетоводни системи;
• Стриктно следене и завеждане на разходите по обекти на фирмата;
• Водене на каса;
• Обработка на финансово-счетоводни документи, работни заплати и други документи;
• Изчисляване на трудовите възнаграждения и осигуровки, изготвяне на ведомости за заплати, деклариране на данни, свързани с начисляването и плащането на осигуровки;
• Изготвяне на справки и отчети, изисквани от ръководството или държавни институции;
• Изготвяне на трудовите договори, допълнителните споразумения към тях, заповедите за освобождаване и трудовите книжки на служителите;
• Съставяне на междинни и годишни финансови отчети и други справки и отчети за управленски нужди;
• Съставяне на статистически отчети и отчети за БНБ;
• Участие в инвентаризации;
• Работа с УЕП, подаване на данни към Търговски регистър;
• Съставяне на платежни нареждания на ръка или чрез електронно банкиране;
• Контакти с НОИ, НАП, банки и одитори.

Изисквания към кандидата:

• Отличен Английски език;
• Опит в работа с Онлайн счетоводни системи / счетоводство на международни фирми;
• Висше икономическо образование - бакалавър или магистър по специалността счетоводство и контрол;
• Работа с Excel, Word, Български и международни счетоводни системи и други програмни продукти;
• Опит от сходна позиция;
• Познания на интернет технологиите в областта на счетоводството ще е предимство.

Компанията предлага:

• Възможност за цялостно ръководене и развитие на счетоводните процеси на компанията;
• Възнаграждение, отговарящо на позицията;
• Възможност за дългосрочна заетост;
• Коректни и изрядни условия.

Ако посочената позиция представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете ни актуална автобиография чрез бутона "Кандидатстване".
Всички кандидатури ще бъдат разгледани конфиденциално. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

BrightPoint притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с № 2035/21.04.2016