Описание
БАНД консултации и управление ООД
Обявата е изтекла.
Оперативен счетоводител
Оперативен счетоводител
Фирма БАНД - Консултации и управление ООД e създадена през 2001 година в София. До момента наши клиенти са били над 300 фирми и организации. Екипът ни е съставен основно от млади хора, които имат желание да се развиват и работят в сферата на счетоводните услуги.

Основни задължения:
1. Текуща обработка и осчетоводяване на финансово-счетоводни документи;
2. Изготвяне на данъчни декларации по ЗДДС, ЗКПО и ЗМДТ, Интрастат.
3. Комуникация с държавни институции и клиенти;
4. Изготвяне на статистически отчети и формуляри.
5. Изготвяне на регулярни справки към БНБ и други контролни органи;
2. Изготвяне на текущи, месечни и годишни финансови отчети и декларации;
3. Изготвяне на счетоводни справки и анализи за нуждите на ръководството.

Ние предлагаме:
1. Изрядни трудови взаимоотношения, отговарящи на българското законодателство;
2. Дългосрочна реализация;
3. Възможност за професионално израстване и повишаване на квалификацията;
4. Професионална работна среда и приятелска атмосфера сред млади и амбициозни , отдадени на работата си специалисти;
5. Добро възнаграждение, обвързано с представянето.

Изискванията ни към подходящия кандидат са:
1. Висше икономическо образование - Счетоводство и контрол / Финанси/,
2. Професионален опит и работа със счетоводен софтуер - 3 години;
3. Познаване на Счетоводното и Данъчното законодателство;
4. Добра компютърна грамотност (MS Office и особено Excel);
5. Умения за работа в екип;
6. Свободно ниво на владеене на писмен и говорим английски език.
Моля, изпращайте подробна автобиография и мотивационно писмо, не по-късно от 30.09.2017г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.