Описание
Унитрейд БГ ООД
Обявата е изтекла.
Оперативен счетоводител за гр. Божурище
Изисквания:

1. Икономическо образование предимство Счетоводство и контрол
2. Желателен е опит в областа на счетоводството
3. Аналитично мислене и взимане на самостоятелни решения
4. Добро познаване на данъчното законодателство и счетоводните стандарти
5. Компютърна грамотност (Excel, Word, Internet, счетоводен софтуер)
6. Организираност, лоялност, коректност, отговорно отношения към работата
7. Готовност за започване веднага е предимство
8. Умения за работа в екип и способност за работа под напрежение


Отговорности и задължения:

1. Издава фактури с помощта на специализиран софтуер Бизнес Навигатор и текущо ги обработва
2. Поддържа пълни и точни данни за клиентите в базата данни на фирмата
3. Комуникация с клиенти
4. Изготвя справки, отчети, уведомления и писма свързани с отчетността на клиентите
5. Извършва систематизирана подредба на оперативна и счетоводна документация
6. Отговаря за своевременното и точно извършване на счетоводните операции и подадените данни
7. Съдейства и подготовя данни при изготвянето на различни вътрешни, междинни и годишни отчети
8. Следи за спазването на сроковете, предвидени от данъчното законодателство и вътрешно фирмените правила
9. Спазва изискванията за лоялност и конфиденциалност към своя работодател и клиентите на компанията.


КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

1. Трудов договор на пълен работен ден в съответствие с българското законодателство
2. Работно време от 08:30 часа до 17:00 ч.
3. Приятелска и мотивираща работна среда
4. Мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати
5. Организиран служебен транспорт до работното място

При интерес към вакантната позиция, моля, изпратете автобиография (CV) чрез бутона "Кандидатстване" или се обадете на посочения телефон.