Описание
Оперативен счетоводител за к.к. Слънчев бряг
Основни задължения

• Класиране и администриране на документи.
• Водене на сметки с доставчици, клиенти, каса и други.
• Своевременно осигурявате необходимата финансово-счетоводна информация, отчети и справки, необходими за ефективното управление на компанията.
• Организиране на цялостната счетоводна дейност.
• Отговаряте за спазването на финансово-счетоводните процедури, съобразно действащото законодателство.

Изисквания

• Висше счетоводно образование по специалността.
• Професионален опит - 5 години.
• Отлична компютърна грамотност – счетоводен софтуер, MS Office (Excel, Word).
• Шофьорска книжка.
• Креативност, организационни способности и умения за работа в екип.
• Готовност за пътуване из страната и водене на контрол и ревизии.

Ако предлаганата от нас позиция представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете актуална автобиография, придружена с Ваша снимка.