Описание
Обявата е изтекла.
Оперативен счетоводител за Варна
Във връзка с разширяване на дейността на компанията, търсим да назначим Оперативен счетоводител за гр. Варна.

Описание на длъжността:

• Осчетоводява първичните счетоводни документи;
• Въвежда в счетоводните регистри (информационна система) счетоводни и финансови документи;
• Изготвя счетоводни справки;
• Ежемесечно следене и анализиране салдото по сметките за доставчици, платени и неплатени фактури;
• Прави анализ на счетоводната и финансова информация;
• Осъществява контролни функции по отношение на спазването на вътрешно-фирмени финансови стандарти и процедури;
• Изготвя периодични отчети към главния счетоводител;
• Кореспонденция с НАП, НОИ, НСИ.

Изисквания:

• Висше икономическо образование, за предпочитане „Счетоводство и контрол“;
• Минимум 2 години опит във водене на счетоводна отчетност;
• Отлично познаване и тълкуване на нормативната уредба, свързана с водене на фирмена счетоводна отчетност;
• Отлични умения за работа с MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point).
• Инициативност, лоялност, коректност.

Ние Ви предлагаме:

• Възможност за професионално усъвършенстване и развитие;
• Работа в конкурентна и развиваща среда;
• Работа в млад и динамичен екип;
• Периодични обучения.

Ако смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете автобиография и актуална снимка чрез бутона "Кандидатстване".
Документите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, в съответствие със ЗЗЛД.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.