Описание
Обявата е изтекла.
Оперативни Счетоводител с опит
Фирма О-конект Премиум Груп ООД, търси да назначи:

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ С ОПИТ

Изисквания за заемане на длъжността:
- висше образование, специалност Счетоводство или Финанси
- минимум три години опит в областта на счетоводството
- добро познаване на данъчното и счетоводно законодателство
- владеене на счетоводните принципи
- компютърна грамотност, отлични познания по MS office – владеене на Excel на много високо ниво, Word, счетоводен софтуер
- опит с ERP системи
- владеенето на английски език е задължително
- високо ниво на отговорност и дисциплина, организация и самоорганизация
- експедитивност и стриктност при изпълнение на поставените задачи
- спазване на трудовата дисциплина и инструкциите за безопасност
- възможност за дългосрочна, постоянна ангажираност

Трудови задачи и задължения:
- работа със ERP програма – въвеждане на данни, документи, обработка на отчети и др.
- обработка на първични и вторични счетоводни документи (вкл. контиране в софтуера, класифициране и архивиране)
- изготвяне на периодични отчети, справки и финансови анализи за мениджмънта
- текуща счетоводна дейност
- изготвяне на оборотни ведомости, извлечения и справки от аналитични сметки
- участване при изработването на тримесечни, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на предприятието
- участване в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица
- подготвяне на данни за статистически отчети и формуляри
- изчисляване и осчетоводяване на вноските за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, данък общ доход и данъка към общините
- месечно приключване съгласно корпоративните изисквания
- подготовка на вътрешни отчети и работа по планиране и бюджетиране
- участие в годишното приключване
- поддържа и организира ред и чистота на работното място
- при необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата
- Опит в счетоводството при ВОП, ВОД, внос, износ е предимство
- Опит в изготвяне на ДДС декларации, Интрастат декларации, справки към НОИ, НСИ, БНБ и др. е предимство


Фирмата предлага:
- Отлични условия на труд и възможности за развитие
- Работа в динамична среда в екип от професионалисти
- Възнаграждение, обвързано с опита, квалификацията и постигнатите резултати

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и личните данни са защитени според ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.