Описание
Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Обявата е изтекла.
ОПЕРАТОР (EP/707)
ОТГОВОРНОСТИ
• Приема и обработва рекламациите на клиентите
• Осъществява първо ниво технически съпорт
• Изяснява необходимостта от намеса от страна на дежурен инженер за отстраняване на регистрираните проблеми
• Ескалира проблемите към съответните квалифицирани лица
• Информира клиентите за хода на отстраняване на повредите
• Отговаря за ефективната и оперативна връзка с клиентите на компанията
Изисквания към кандидата
ИЗИСКВАНИЯ
• Техническо образование в областта на информационните технологии;
• Добро владеене на английски език
• Компютърна грамотност - MS Office
• Опит в обслужването на клиeнти
• Комуникативност, организираност, способност за работа в екип
• Умения за работа с офис техника