Описание
Министерство на здравеопазването
Обявата е изтекла.
Оператор на база данни
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”,
финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

търси да назначи

ОПЕРАТОР НА БАЗА ДАННИ

Квалификационни изисквания:
• Висше образование;
• Компютърна грамотност (MS Office:Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet)
• Много добри комуникативни и организационни умения;
• Умения за работа в екип;
• Владеенето на английски език е предимство.


Моля изпратете в срок до 22 август 2008 г.

▫ Подробна автобиография на български език;
▫ Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
▫ Сертификати за завършени курсове;
▫ Мотивационно писмо на български език;

на адрес:
Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000

(за конкурса за Оператор на база данни)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” можете да намерите на www.mh.government.bg и www.aidsprogram.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.