Описание
СКПОК Родина
Обявата е изтекла.
Осигурителен посредник
Сключване на осигурителни договори.
Осъществяване на контакти с физически лица и работодатели. Изграждане на агентска мрежа. Редовно отчитане пред СКПОК "Родина"
Компанията предлага
Постоянна работа в нашите пенсионни фондове.
Възможност за високи доходи.
Обучение.
Изисквания към кандидата
Контактен. Енергичен. Предприемчив.