Описание
ХЕПИ ЕАД
Обявата е изтекла.
Отговорник автопарк за Варна
Планира, организира и координира дейността в звено "Автотранспорт", контролира разходите за поддръжка и горива за всички автомобили на компанията вкл. и в регионалните и поделения.
Компанията предлага
трудов договор
мотивиращо възнаграждение
работа в млад и динамичен екип
Изисквания към кандидата
- висше образование
- опит на подобна позиция
- отлична компютърна грамотност
- възможност за пътуване
- инициативност и проактивност
- умение за съставяне на планове и графици
- да познава видовете горива