Описание
ХЕПИ ЕАД
Обявата е изтекла.
Отговорник Охрана и безопасност на труда за Варна
Организира, координира и контролира дейността на ресторантите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Компанията предлага
трудов договор
мотивиращо възнааграждение
динамична работа
Изисквания към кандидата
- висше образование
- комуникативност
- отлична компютърна грамотност
- възможност за командировки