Описание
Елта Консулт АД
Обявата е изтекла.
Оценител на недвижими имоти
• Изготвяне на оценки на недвижими имоти и имотни портфейли;
• Участие в консултативни проекти и оценки на имоти, следвайки най-добрите международни практики и стандарти;
• Активна екипна работа при оценяване на имотни портфейли;
• Изготвяне на пазарни анализи, свързани с докладите за оценки, които се изработват;
• Развитие на личните професионални умения в условията на международния пазар на недвижими имоти.
Компанията предлага
• Работа на трудов договор и пълно социално осигуряване;
• Отлично заплащане - работна заплата, обвързана с постигнатите резултати;
• Ревизиране на възнаграждението след изтичане на изпитателния период и доказани качества;
• Вътрешнофирмено обучение – местно и международно;
• Възможност за кариера в доказана международна компания, доказан лидер в своята област.
Изисквания към кандидата
• Предишен поне тригодишен опит в ползване на англосаксонски методи за оценяване на недвижими имоти - познаване и използване на методите на RICS (UK) и/или CIPS (USA);
• Практика в оценяването на недвижими имоти чрез метода на дисконтиране на парични потоци и метода на остатъчната стойност;
• Аналитично мислене, математически познания и много добро владеене на устен и писмен английски език, както и умение за изразяване в писмена форма;
• Сериозни умения при ползването на MS Word и MS Excel.