Описание
CPM Consultancy Sllc.
Обявата е изтекла.
ОВК Инженер
ОВК Инженер

- Следи изпълението на строителни обекти;
- Приемане на работата в съответствие с държавните стандарти и тези на компанията, както и изискванията за качество;
- Консултира и оказва на съдействие на под- изпълнителите относно технически въпроси, касаещи ОВК инсталации.
Изисквания към кандидата
Висше образование ОВК инженер.