Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
Помощен персонал
Търси студенти за раздаване на на рекламни материали по пощенските кутии,5-10 дни,1.50лв.на час.Тел.875 81 98.