Описание
Нотариус Валери Манчев
Обявата е изтекла.
Помощник-нотариус
Помощник-нотариус по Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Компанията предлага
Дългосрочен договор, отлично заплащане, отлично обучение, приятелска атмосфера.
Изисквания към кандидата
- Завършено юридическо образование и придобита правоспособност;
- Отлично владеене на английски език;
- Отлична компютърна грамотност;
- Умения за работа в екип и инициативност.

Изпратете мотивационно писмо, автобиография, актуална снимка, копия от диплома и документи за квалификации.
Специалност
Право