Преподавател по Електронна Търговия
София-град, жк. Иван Вазов
длъжност на непълно работно време

Преподавател по Електронна Търговия

София-град, жк. Иван Вазов длъжност на непълно работно време

За нас

Център за професионално обучение "Информа" търси преподавател за специалност Електронна търговия за провеждане на съботно-неделни и вечерни обучения в района на НДК

Кандидатите трябва да имат:

- Завършено висше образование /бакалавър или магистър/ от професионални направления „Информатика и компютърни науки", „Комуникационна и компютърна техника" и др. релевантна специалност
- Опит в програмиране на сървърни езици за създаване на интернет приложения, Е-маркетинг, Компютърна графика и създаване на презентации;

- Преподавателски опит в посочените направления ще се счита за предимство

*Моля изпращайте актуално СV (на български език)

Описание на позицията

Хоноруван преподавател по Електронна търговия