Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
Продуктов мениджър
Осъщесвяване на външнотърговски сделки с химически суровини.Пълна ангажираност и отговорност от покупката до крайната реализация.Постоянен контакт с производители/доставчици и потребители/клиенти.
Компанията предлага
Възможности за професионална квалификация и израстване.Атрактивно заплащане,обвързано с резултатите.
Изисквания към кандидата
Завършено висше икономическо образование желателно специалност МИО.
Владеенето на отличен английски задължително.Руски и втори западен език се считат за предимство.