Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
продуктов мениджър
Осигуряване на техническа поддръжка и консултация във връзка с търговското договаряне,дистрибуцията и приложението на вносни химически суровини и материали.
Компанията предлага
Възможности за професионално израстване и обучение в страната и чужбина.
Атрактивно заплащане обвързано с резултатите.
Изисквания към кандидата
Завършено висше образование по специалност Химия.Владеенето на английски език задължително.