Описание
Девин АД
Обявата е изтекла.
Продуктов мениджър (Brand Manager)
Изготвя маркетинговата стратегия за бутилирана минерална вода "ДЕВИН". Осъществява дейностите по промоция на марката и налагане на пазара. Провежда пазарни анализи. Следи развитието на конкурентните стоки. (Develops the marketing strategy for the DEVIN brand. Carries out all promotion activities. Takes care of the market analysis. Monitors the market performance of the brand.)
Компанията предлага
Отлични възможности за професионално развитие.
Обвързано с резултатите възнаграждение.
Изисквания към кандидата
Висше образование в областта на Маркетинга или 2 години професионален опит в тази сфера. Отлични умения за комуникация. Умение за ралбота с Adobe Photoshop, Word, Excle, PowerPoint, Internet.
(University degree in Marketing or 2 years of professional experience in the field. Possessing excellent communication skills. Able to work with Adobe Photoshop, Word, Excle, PowerPoint, Internet)