Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
програмист
Програмиране в екип за специализиран продукт; включва предварително обучение
Изисквания към кандидата
Познания за бази от данни, опит в програмиране на Pascal, Delphi, C, C++. Владеене на турски език и западен език (английски и/или немски език).