Описание
Биос Груп - клон София
Обявата е изтекла.
Програмист
Разработчици на приложения в областта на многомерното оптимиране, модели, базирани на компютърни агенти и средства за подпомагане вземането на решения.
Компанията предлага
Атрактивно заплащане, възможност за работа в клон на американска фирма, възможност за закупуване на акции на преференциални цени
Изисквания към кандидата
Задълбочено познаване на ОО анализ и проектиране, Java/C++, SQL, CORBA/COM/COM+