Описание
СОЛАРИС - ИТ ООД
Обявата е изтекла.
Програмист MS VC++
Участие в разработка на промишлен софтуер, по дългосрочен проект.
Изисквания към кандидата
До 30 г., поне 1 г. опит в:
Windows . Visual C++, MFC, ATL , ADO.
Английски език