Описание
Министерство на здравеопазването
Обявата е изтекла.
Програмни асистенти
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”,
финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

търси да назначи

ПРОГРАМНИ АСИСТЕНТИ

Квалификационни изисквания:

• Висше образование;
• Най-малко 2 години административен опит;
• Добър писмен и говорим английски език;
• Компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, Power Point; Internet);
• Много добри комуникативни и организационни умения;
• Умения за работа в екип;
• Опит в реализирането на международни проекти е предимство.


Моля изпратете в срок до 22 август 2008 г.

Подробна автобиография на български език и английски език;
Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър”или “бакалавър”;
Сертификати за завършени курсове;
Мотивационно писмо на български и английски език;

на адрес:
Структура за управление на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
Министерство на здравеопазването
пл. “Света Неделя” № 5
София 1000

(за конкурса за Програмни асистенти)

Само кандидатите, чийто документи са одобрени, ще бъдат поканени на интервю.

Допълнителна информация за Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” можете да намерите на www.mh.government.bg и www.aidsprogram.bg

Не се приемат електронно подадени кандидатури.