Описание
M3 Communications Group Inc.
Обявата е изтекла.
Public Relations Manager
Creating PR startegies, contact with clients, organizing events
Изисквания към кандидата
Perfect English, Biright Ideas, Hard Working