Описание
Кауфланд България ЕООД енд Ко КД
Обявата е изтекла.
Ръководител Продажби реклама към отдел "Дистрибуция и продажби реклама"
•Отговорност по организиране и набиране на реклама за седмичния вестник Кауфланд, издаван и дистрибутиран директно от Кауфланд България;
•Продажба на рекламни площи на рекламна агенция или директна продажба с възможност за сключване на индивидуални договори;
•Отговаря за продажбите на рекламни спотове в хипермаркетите на Кауфланд;
•Сключване на договори с рекламодатели;
•Подбор и назначение на рекламни агенти в страната;
•Контрол и координиране на работата на рекламните агенти.
Компанията предлага
•Атрактивно заплащане;
•Работа в динамична среда;
•Вътрешнофирмено обучение;
•Възможности за развитие в международна компания.
Изисквания към кандидата
•Подходящо висше образование;
•Опит в продажбите на реклама минимум 2 години;
•Владеене на немски и/или английски език, като владеенето на немски език е предимство;
•Много добри компютърни умения;
•Организационни умения;
•Комуникативност, гъвкавост;
•Шофьорска книжка.

Всички данни, които предоставяте са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.