Описание
Обявата е изтекла.
Ръководител сектор за гр. Варна
КОНСУЛТАНТСКА ФИРМА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗЕНИТ с лиценз на МТСП № 2236

ТЪРСИ за свой клиент РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Ръководи и организира дейността на производствения процес;
- Отговаря за своевременното решаване на възникнали проблеми във връзка с осъществяване на технологичния процес;
- Отговаря за действащите правила, норми и инструкции по технологията на производството;
- Носи отговорност за настъпили вреди от неправилни технологични решения;
- Осигурява комуникация на ръководството с работниците в производството;
- Организира и контролира своевременното снабдяване на завода с необходимите машини,инструменти и суровини;
- Контролира качеството на настройване, пренастройване, ремонта на оборудването и спазването на технологичната дисциплина;

ИЗИСКВАНИЯ:
- Завършено висше теническо образование;
- Да познава реда и изискванията за извършване на технологични замени на суровини и материали;
- Да познава нормативните актове и стандарти за технологичните и качествени характеристики на производството;
- Минимум 3 години опит на сходна позиция в производствени компании;
- Организационни умения;
- Умения за ръководене на екип;
- Спазване на утвърдени правила и процедури;

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
- Възмогюжност за развитие и работа в утвърдена компания;
- Стимулиращо възнаграждение, ТД, СО.

Ако искате да кандидатствате, моля изпратете актуална автобиограия със снимка
За клиенти на ЗЕНИТ, свържете се с нашите консултанти: 0886744888