Описание
Job Spectrum
Обявата е изтекла.
РЕДАКТОР
Отразяване на актуални събития
Осъществяване на проучвания по зададена тема
Изисквания към кандидата
Компютърни умения
Комуникативност
Амбициозност
Владеенето на чужд език е предимство