Описание
ИЗИДА ООД
Обявата е изтекла.
Регионален мениджър продажби-Регион София, западна България
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

• Отговаря за развитието на бизнеса в региона и обема реализирани продажби.
• Осъществява дългосрочни контакти със съществуващите клиенти на фирмата и активно търси и привлича нови клиенти.
• Участва активно в определянето и прилагането на стратегиите по увеличаване на продажбите в региона.
• Отговаря за позиционирането на продуктите на фирмата.
• Отговаря за налагането на нови продукти на пазара в региона за който отговаря.
• Организира промоции насочени към клиентите и крайните потребители.
• Проучва и следи конкуренцията.


Основни отговорности:

Отговаря за развитието на продажбите в региона и постигането на висок обем продажби
Отговаря за търсенето и привличането на нови клиенти за фирмата като се стреми да установи дълготрайни контакти с тях
Изгражда и поддържа дистрибуторската мрежа в региона
Осъществява активен контакт с дистрибуторите като контролира тяхната работа
Отговаря за налагането на общата продажбена политика на фирмата в региона
Организира подходящи промоционални дейности с цел налагане продуктите на пазара
Изисквания към кандидата
Изисквания:
• Висше образование
• Минимум две години опит на търговска позиция
• Отлични умения в продажбите и воденето на преговори.
• Умения да изгражда и поддържа контакти с ключови клиенти
• Динамична, организирана и упорита личност
• Способност да работи самостоятелно и да взима решения
• Умение за работа в напрегната среда и отлични комуникативни умения
• Умения за работа с компютър
• Предимство е доброто владеене на английски език
• Шофьорска книжка