Описание
Девин АД
Обявата е изтекла.
Регионални търговски представители (Regional Sales Representatives)
Разширяване на клиентската база (enlarging the client base)
Установяване и промоция на марката
(establishing and promoting the DEVIN brand name)
Анализ на пазара
(Market analysis)
Компанията предлага
обвързано с резултатите възнаграждение и възможност за работа в активно развиващата се компания
(performance related remuneration and possibility to work in fast growing company)
Изисквания към кандидата
Опит в дистрибуцията на безалкохолни напитки или минерална вода
(Experienced in beverages and mineral water distribution)
Шофьорска книжка и личен автомобил
(Driving license and personal car)
Мобилност и амбиция за развитие
(Dinamic and willing to develop and grow)