Описание
Киров АД
Обявата е изтекла.
Representative (минен инженер)
- участва в търговски преговори с клиенти на фирмата.
- Представяне на продукти и услуги пред клиенти;
- оперативна подкрепа на търговския екип, с оглед оптимизиране на присъствието и разширяване на пазарния дял на марките в търговската мрежа


- Налагане на фирмената политика на пазара;
- Контакти с чуждестранни партньори
Компанията предлага
Входящо и последващо обучение, добро заплащане и добри перспективи за професионална реализация и развитие. Условия на труд в отлична работна среда и съвременни организационни стандарти.
Изисквания към кандидата
- Амбициозен;
- Отлични комуникационни и организационни умения;
- Инициативност и самостоятелност

Университет
Минно-геоложки университет - София
Специалност
Минна техника
Минни технологии