Описание
Артефакт ООД
Обявата е изтекла.
Сътрудник маркетинг
Ще помага на Мениджъра "Маркетинг" в осъществяваните от него дейности
Компанията предлага
Младежка атмосфера, възможност за саморазвитие и растеж.
Изисквания към кандидата
Да изучава в моментаили да е завършил специалност Маркетинг