Описание
Артефакт ООД
Обявата е изтекла.
Сътрудник в отдел "Връзки с клиенти", отговорник оплаквания
Сътрудникът е координатор на процеса на приемане, разрешаване и отговаряне на оплаквания, чиято цел е да постигне удовлетворение у клиента от обслужването му. Сътрудникът отговаря за следенето на всяко постъпило оплакване и докъде е достигнало решаването му.
Компанията предлага
възможност за израстване вътре във фирмата, благоприятна среда за самоусъвършенстване и чудесен колектив
Изисквания към кандидата
Да е любезен, да изпитва удоволствие от общуване с клиенти и колеги, да е уравновесен и упорит. Кандидат на възраст до 30 години ще се чувства добре, работейки сред свои връстници. Кандидатът трябва да е студент или вишист.