Описание
SGS Bulgaria Ltd
Обявата е изтекла.
СЪТРУДНИЦИ на хонорар
СЖС България ЕООД, филиал на SGS S.A., Geneva/Switzerland, световен лидер в областта на контролните и сертификационни услуги, търси експерти на хонорар за изпълнение на международни проекти и проекти на територията на Р България в следните области:
- ЕКСПЕРТИ - управление на водите;
- ЕКСПЕРТИ - управление на въздуха;
- ЕКСПЕРТИ - управление на отпадъци;
- ЕКСПЕРТИ - управление на земните недра и подземни богатства;
- ЕКСПЕРТИ лизенцирани по ОВОС;
- ЕКСПЕРТИ - комплексни разрешителни и предотвратяване на промишленото замърсяване;
- ЕКСПЕРТИ по екологичното законодателство в Р България.
Изисквания към кандидата
Изисквания:
- подходящо образование;
- мин. 3 години практически опит в съответната област;
- английски език;
- възможност за пътуване в страната и чужбина.

Изпращайте документи:
- автобиография;
- копия от дипломи, сертификати, лицензи;
- списък с изпълнени проекти в областта на екологията;
- референции;
на e-mail: sgs_bulgaria@sgs.com
Специалност
Екология
Икономика на индустрията
Опазване на околната среда
Друго